Bør oppbevares hver for seg. Frukt som modnes skiller ut stoffet etylen som som kan forvitre dine grønnsaker.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Comments are closed.